Bidrag

page_bidrag_200x300Karma Kadjy Skolens aktiviteter i Danmark finansieres af bidragydere, og alle brugere af diamantvejsbuddhistiske centre og grupper opfordres til at være bidragydere. Bidrag går primært til vedligeholdelse og drift af skolens bygninger og faciliteter og til trykning af informationsmateriale. Alt arbejde er i øvrigt ulønnet og frivilligt.

Alle bidrag er velkomne. Beløbets størrelse er helt op til den enkelte.

Man kan tilmelde sig som bidragyder på: bidrag.buddha.dk.

OBS: Som bidragyder er man ikke automatisk medlem af trossamfundet.