Om centret


Buddhistisk Center Odense hører under Karma Kadjy Skolen Danmark, som er en diamantvejsbudhistisk skole under ledelse af Lama Ole Nydahl.

Centrets aktivitet

Centeret er offentligt tilgængeligt og har flere ugentlige meditationsaftener, jævnlige foredrag, introduktionsaftener, praksisdage og kurser året rundt. Til centeret er knyttet en gruppe aktivt praktiserende buddhister (en såkaldt sangha), der mødes med udgangspunkt i venskab og idealisme. Gruppen er åben og man behøver blot komme til nogle af vores arrangementer for at være med. Det er gratis og såvel nybegyndere som nysgerrige er altid velkomne.

Center for lægmandsbuddhister

Buddhistisk Center Odense er et center for lægmandsbuddhister – ikke et kloster. Lejligheden på 2. sal udgør centret, som ligger på Vesterbro 3 i centrum af Odense. Centret har fire værelser, hvoraf de tre henholdsvis udgør meditationsrum og to fællesrum. Det fjerde rum bebos af en buddhist. Herudover benytter mange buddhister fra Odense og resten af Fyn ligeledes centrets potentiale. Alt arbejde i centret foregår frivilligt, ulønnet og centrets økonomi er baseret på huslejen fra beboerne samt penge fra bidragydere.

Find os her.