Covid-19

Buddhistisk Center Odense følger naturligvis myndighedernes anbefalinger ift. covid-19.

Det betyder, at:

  • vi har deltagerbegrænsning på 16 personer i centret. Vi må være max. 16 personer i meditationsrummet og 9 personer i opholdsrummet.
  • vi har ekstra fokus på rengøring, udluftning og håndhygiejne – der er håndsprit tilgængelig flere steder i centret.
  • man skal bære mundbind, når man står op. Undtagelse fra denne regel (lufvejssygdomme mm.) følger Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer.
  • hvis man har symptomer på Covid-19, skal man blive væk, til man har været symptomfri i min. 48 timer.

Vi følger situationen tæt og informerer løbende om ændringer i retningslinjerne.