Centrets historie

Buddhistisk Center Odense har haft adresse på Vesterbro 3 siden 2017, mens selve gruppen har eksisteret siden 1972. Aktiviteten i Odense begyndte i den første tid efter Lama Ole Nydahl og Hannah Nydahl kom tilbage fra deres ophold hos den 16. Karmapa i Østen og er et af de første diamantvejsbuddhistiske centre i Vesten.

 

De første år

1972
Lama Ole Nydahl holder det første foredrag i Odense på Læreseminariet og kort efter startes en gruppe op i Odense.

1972-83
Gruppen starter op i Nørregade i lokaler lejet af kommunen. På et tidspunkt opstår der brand i bygningen, og gruppen er nødt til at finde andre lokaler. Efter branden lejer gruppen Rugårdsvej 100 tæt på Odense centrum og er bosat her indtil 1983. I 1977 overnatter den 16. Karmapa i Odense

 

Enghavevej – det første beboede center

Enghavevej

1983
En af de aktive i gruppen vinder i lotto og køber et hus på Enghavevej i Hunderup-kvarteret, som bliver adressen for det første beboede center. I de følgende år er der stor aktivitet i huset, og stedet besøges ofte af forskellige lamaer. Særligt kan nævnes Tenga Rinpoche, som havde et tæt bånd til gruppen i Odense og var en hyppig gæst. Gruppen er i denne periode meget traditionelt orienteret og anvender mange forskellige praksisser såsom pujaer. De nytilkomne orienterer sig meget efter Jim Scott og er en meget lukket gruppe. Denne lukkede gruppe bliver til sidst bedt om at flytte ud af Lama Ole. I 1990 sælges huset, og man må finde et nyt sted til centret.

 

Tiden efter Enghavevej til gruppens opløsning efter Karmapa-konflikten

1990Svanevej
Efter salget af Enghavevej flytter gruppen til en lejlighed på Svanevej i Skibhus-kvarteret. Her opstår en brand kort før et besøg af en Rinpoche. Alt bliver svedet sort, og alteret brænder halvt ned. Branden stopper, da det når til et billede af Lama Ole.

1991
Idéen om at spørge Odense Kommune om muligheden for at leje lokaler af kommunen opstår, hvilket fører til en lukrativ aftale med kommunen i efteråret 1991. Den nye adresse bliver en præstegård på Sanderumvej 113. Da der ikke er nok i gruppen til at bebo hele ejendommen, lejer de stueplanet ud til studerende og indretter det buddhistiske center på første sal. Centret er beliggende 7 km fra centrum, hvilket senere viser sig at være problematisk.

1992
Da Karmapa-konflikten bryder ud, er det svære tider for gruppen i Odense. Nogle ønsker at anerkende Situpas kinesiske kandidat, og andre ønsker at følge Lama Ole og Hannahs råd om at afvente og se, hvad der sker. Der er ikke meget energi tilbage i centret, og medlemmerne kommer sjældent. I efteråret 1992 besluttes det i samråd med Lama Ole at lukke centret på Sanderumvej 113. Dette sker næsten 20 år efter Lama Oles første foredrag i Odense.

1992-1996 Der er ingen aktivitet i Odense

 

Odense Sangha genopstår

1998-99
Lama Ole holder foredrag i Viborg. Her bliver han spurgt, om man må starte en gruppe i Odense igen. Lama Ole griner og siger, at det må man da gerne prøve, men advarer om, at det altid har været lidt svært i Odense. Et par unge buddhister fra Odense begynder at arrangere offentlige foredrag på Badestuen i Odense. Der kommer rigtig mange mennesker til det første foredrag, hvor gamle venner, der var gået over til Situpa, også er til stede. Til trods for dette er alle glade for at se hinanden, og der er ingen dårlig stemning. Foredraget bliver en stor succes og Diamantvejsbuddhismen er tilbage i Odense. Frem til 2002 arrangeres en foredragsrække med fem offentlige foredrag på Badestuen hvert halvår. I denne periode har gruppen ikke et fast tilhørsted, men mødes hos hinanden engang imellem for at meditere og være sociale.

2002-04
I 2002 køber en aktiv buddhist en lejlighed på kvisten i Kronprinsensgade 14 og stiller den til gruppens rådighed. Her starter man et ugentligt meditationsprogram, og i en periode afholdes der foredrag i Historiens Hus. Lama Ole og Hannah indvier i 2004 Odenses nye center i Kronprinsensgade og navngiver det ”Karma Ugyen Ling”, som betyder “Det rene land”.

2005-08
Gruppen har ambitioner om at skabe et beboelsescenter og ser på adskillige ejendomme i byen med henblik på køb. Med inspiration fra rejselæreren Michaela Fritzges beslutter gruppen sig for at leje en 4-værelses lejlighed på Jagtvej 41, 2. sal i Hunderup-kvarteret, hvilket ligger tæt på både Enghavevej og Kronprinsensgade. Odense har igen et beboelsescenter.

2011
Centret udvides i løbet af sommeren, da lejligheden på 1. sal bliver lejet af to buddhister. I oktober besøger Lama Ole centret for første gang sammen med 150 venner i forbindelse med en tur fra København til Sylt. Centret indvies og Lama Ole giver belæringer. Han bliver i særlig grad begejstret for alteret, som er inspireret af den traditionelle stil fra centrene på Lolland og i København. Centret er fyldt til randen, og for at de mange mennesker alle kan tage del i begivenheden, transmitteres det hele via Skype og vises på fladskærm i lejligheden på 1. sal.

2017

Lejligheden på Jagtvej bliver opsagt, og gruppen er derfor nødt til at finde nye lokaler i Odense. Valget falder på den store, gamle herskabslejlighed på Vesterbro 3 på anden sal. Henover sommeren bruger gruppen en masse energi på at renovere lejligheden, så den i dag fremstår flot og velholdt med respekt for de gamle detaljer og charmerende udtryk. Lejligheden rummer et stort meditationsrum, en spisetue og en mindre stue. Herudover er lejlighedens sidste værelse udlejet til en buddhist, der bor i centret.